Zespół Aspergera

Czy Zespół Aspergera (AS) to to samo co Autyzm?

Pytanie to wciąż nie zostało rozstrzygnięte. Niektórzy eksperci twierdzą, że Zespół Aspergera powinien być sklasyfikowany osobno, inni argumentują za tym, że główne problemy są takie same jak w autyzmie, jedyną różnicą jest tylko natężenie ich występowania. Jeden
z ekspertów, Uta Frith, określiła dzieci z tym zaburzeniem jako takie, które „mają szczyptę autyzmu”. Autyzm jest często określany jako odgraniczenie się od normalnego życia, przebywanie we własnym zamkniętym świecie. Nie jest to już teraz „jedyne prawdziwe” określenie autyzmu. Nasilenie zaburzeń jest znacznie większe niż w Zespole Aspergera. Dziecko autystyczne komunikuje się w sposób często odbiegający od norm uznawanych społecznie, bardzo powszechnie występują również kłopoty z uczeniem się. W Zaspole Aspergera mowa
i inteligencja dziecka (zdolność do myślenia, świadomość) są zazwyczaj na typowym dla danego wieku poziomie lub czasami nawet powyżej średniej. Zespół Aspergera jest rozpoznawany jako schorzenie z tej samej grupy zaburzeń rozwojowych co autyzm. Jakkolwiek dokładna diagnoza jest bardzo istotna, może się ona zmienić w miarę rozwoju dziecka. Zauważalne u małego dziecka ślady autyzmu mogą ulec złagodzeniu w miarę jak dziecko dorasta i powoli uczy się różnych strategii rozwiązywania swoich problemów – pisze Rosalyn Lord, mama dziecka z Zepołem Aspergera, mieszkająca w UK (choć nie jest specjalistą, postrzega Zespół Aspergera i strategie pracy z dzieckiem
w sposób powszechny wśród terapeutów.)

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera:

• upośledzone interakcje społeczne

• kłopoty z porozumiewaniem się / komunikacją

• bardzo szczególne zainteresowania / natręctwa

• powtarzające się rytuały

• schematyczne zachowanie się, brak elastyczności

Więcej na temat jak rozpoznać u dziecka Zespół Aspergera:

http://dziecisawazne.pl/zespol-aspergera-choroba-czy-dar-jak-rozpoznac-dziecka-za/

Jak uzasadnić fizjologicznie działanie tlenu hiperbarycznego u dzieci z Zespołem Aspergera?

1. Poprzez stymulację procesów angiogenezy tlen hiperbaryczny poprawia ukrwienie mózgu, dodatkowo poprzez wysycenie hemoglobiny oraz osocza prowadzi do głębokiego dotlenienia i odżywienia neuronów.

2. Dotlenienie wątroby, trzustki, śledziony oraz nabłonka jelitowego stymuluje procesy metaboliczne w kierunku usuwania z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz wszelkich złogów, które obciążając organizm mogą znacząco hamować jego prawidłowy rozwój i regenerację.

3. Tlen podawany pod wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem powoduje zmniejszenie powszechnie występującego u dzieci z Zespołem Aspergera, przewlekłego stanu zapalnego w obrębie nabłonka jelit oraz OUN. Prowadzi tym samym do spadku poziomu prozapalnych substancji biochemicznych.

4. Wzrastająca aktywność przeciwutleniaczy prowadzi do redukcji stresu oksydacyjnego a tym samym przeciwdziała przedwczesnemu niszczeniu komórek ciała i umożliwia zachodzenie intensywniejszych procesów regeneracyjnych.

5. Udowodniono, że podczas leczenia tlenem hiperbarycznym aż ośmiokrotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, dzięki którym możliwa jest regeneracja tkanek, w tym przebudowa układu nerwowego w kierunku torowania prawidłowego rozwoju dziecka.

Czy wiesz, że…?

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera nie angażują się w interakcje społeczne, gdyż ich układ neuronów lustrzanych działa nieprawidłowo. Ponieważ neurony lustrzane biorą udział w odczuwaniu empatii i postrzeganiu intencji innych ludzi, logiczne wydaje się przypuszczenie, że to właśnie zaburzenia w ich działaniu mogą odpowiadać za niektóre z objawów Zespołu Aspergera. Osoby
z zaburzeniami ze spektrum autystyzmu mają obniżoną aktywność neuronów lustrzanych w zakręcie czołowym dolnym, tj. części kory przedruchowej mózgu, co może tłumaczyć ich niezdolność do oceny zamiarów innych osób.

Zaburzenia działania neuronów lustrzanych w wyspie i korze przedniej części obręczy mózgu mogą być przyczyną pokrewnych objawów, na przykład braku empatii, a niedobory w zakręcie kątowym powodować trudności językowe. Osoby z Zespołem Aspergera mają również zmiany strukturalne w móżdżku i pniu mózgu. Aby wykazać dysfunkcję neuronów lustrzanych wykorzystano badanie fal mózgowych za pomocą elektroencefalografu. Obserwowano fale μ, które ulegają zablokowaniu każdorazowo podczas wykonywania świadomego ruchu mięśni, na przykład otwierania i zamykania dłoni. Zanika również wtedy, gdy badana osoba obserwuje kogoś innego, wykonującego tę czynność.
Do doświadczeń wybrano dobrze funkcjonujące dziecko ze spektrum autyzmu – dziecko z Zespołem Aspergera, które nie miało poważnych zaburzeń zdolności poznawczych. Badanie EEG wykazało zauważalną falę μ, która była tłumiona w czasie wykonywania prostych, świadomych ruchów, podobnie jak u zdrowych dzieci. Tłumienie to jednak nie występowało, gdy dziecko obserwowało kogoś innego, wykonującego tę czynność. Na tej podstawie można wnioskować, że układ zawiadywania ruchem był zachowany, natomiast układ neuronów lustrzanych działał wadliwie.

(http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Kujda06artykuł ze strony wydziału Biochemii, biofizyki i biotechnologii UJ)

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez stymulację procesów naczyniotworzenia oraz zwiększenie natlenowania krwi krążącej w organizmie,
ma znaczący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, w tym regenerację i namnażanie się nowych połączeń nerwowych i neuronów, które zaczynają funkcjonować prawidłowo, co znacząco wpływa na poprawę socjalizacji osób z Zespołem Aspergera. Potwierdzać to mogą obserwacje rodziców (dzieci leczonych w Centrum Hiperbarycznym Concept) podczas zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej:

– „Jest mniej płaczliwy, bardziej pogodny”

– „Sam zainicjował zabawę w przedszkolu”

– „Jest bardziej wyciszony”

– „Znacznie poprawiła się koncentracja, lepiej mu się odrabia lekcje”

Nasze doświadczenie w leczeniu dzieci z Zepołem Aspergera:

W Centrum Hiperbarycznym Concept cykl leczenia tlenoterapią hiperbaryczną dla dzieci z Zespołem Aspergera, obejmuje 40 zabiegów
w komorze hiperbarycznej, kontynuowanych w sposób ciągły. Dzieci z Zespołem Aspergera są niezwykłymi pacjentami, którzy są szczególnie zafascynowani budową komory, przebiegiem zabiegu i często zadają wiele pytań odnośnie działania leczenia tlenem hiperbarycznym. Lubią wiedzieć, co będzie się po kolei działo oraz rozmawiać z fizjoterapeutami nadzorującymi zabieg. Wzrost ciśnienia nie jest dla nich problemem po dokładnej instrukcji, jak należy odtykać sobie uszy. W komorze hiperbarycznej zajmują się czytaniem swoich ulubionych książek, zabawą ulubionymi przedmiotami. Często nastolatki z Zespołem Aspergera po pierwszych zabiegach chcą odbywać zabieg samodzielnie, bez nadzoru rodzica. Sytuacje indywidualnie ocenia wtedy fizjoterapeuta. Tlenoterapia hiperbaryczna jako naturalna, nieinwazyjna metoda leczenia nie przeszkadza w stosowaniu równolegle innych metod – więcej – poleca się stosować ją dla wzmocnienia efektywności innych terapii, w tym behawioralnych.