Zaburzenia seksualne

Zaburzenia seksualne – HBOT

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) zdrowie seksualne łaczy biologiczne, emocjonalne, intelektualne i społeczne aspekty życia seksualnego, koniecznego do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Stanowi ono jeden z elementów definicji zdrowia, a od 1974 roku, zgodnie z oświadczeniem WHO, zdrowie seksualne uznano za jedno z podstawowych praw człowieka.

Jedną z najczęstszych dysfunkcji seksualnych u mężczyzn są zaburzenia erekcji.

Dane epidemiologiczne wskazują, że na zaburzenia erekcji cierpi około 150 mln. mężczyzn na świecie, w tym prawie 20 mln Europejczyków i ponad 30 mln Amerykanów. Wynik badania Lwa–Starowicza z 2005 roku poka zał, że 1,5 mln naszych rodaków ma zaburzenia erekcji.

Wzwodem (erectio) nazywamy stan powiększenia i usztywnienia prącia umożliwiający spółkowanie. Prącie utworzone jest z 2 ciał jamistych i ciała gąbczastego. Trzon prącia stanowią ciała jamiste.

Stopień usztywnienia prącia zależny jest od wypełnienia zatok ciał jamistych. Reakcja mięśniówki gładkiej ścian zatok jamistych jest odpowiedzią na stopień pobudzenia autonomicznego układu nerwowego. Pobudzenie receptora adrenergicznego powoduje skurcz mięśniówki, pobudzenie zaś receptora nieadrenergicznego, niecholinergicznego (nonA, nonACh) – jej rozkurcz. Receptory ACh modulują działanie powyższych układów neuroefektorowych, z reguły wzmagając rozkurcz komórek mięśni gładkich. Miejscowa regulacja stężeń mediatorów odgrywa najistotniejszą rolę w indukowaniu wzwodu prącia. Wiadomo obecnie, iż najważniejszą rolę wśród mediatorów pochodzenia śródbłonkowego odgrywa tlenek azotu (NO).

Gazy pod zwiększonym ciśnieniem (hiperbarycznym) są w stanie znacznie szybciej dyfundować do płynów i gromadzić się w zwiększonych stężeniach, co wpływa na kilkakrotne wyższe stężenie tlenu w krwinkach czerwonych, osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym, co z kolei wpływa na poprawę krążenia krwi.

Hiperbaria tlenowa działa na zaburzenia seksualne poprzez:
poprawienie metabolizmu w tkance nerwowej,
ożywienie i pobudzenie uśpionych komórek przywracając ich właściwe funkcjonowanie,
podniesienie aktywności mózgu i koncentracji,
poprawienie warunków przepływu w mikrokrążeniu,
dotlenienie i rozrzedzenie krwi w trakcie terapii (skutkujące lepszym ukrwieniem narządów płciowych).

U osób, które korzystają z hiperbarii tlenowej wzrasta poziom przyjemności seksualnej, obserwuje się także wzrost ogólnej siły i wytrzymałości.